skip to Main Content
ARCUS Nowy Początek +48 602–735–764

Instruktor leczenia uzależnień w procesie certyfikacji. Ukończyłam roczną Szkołę Psychoterapii CEDR w Czarnym Borze. Obecnie studentka III roku jednolitych studiów na kierunku Psychologia. Od 2014 roku wolontariuszka w Ośrodku Leczenia Uzależnień w Charcicach.

Translate »