skip to Main Content
ARCUS Nowy Początek +48 602–735–764

Psychoterapeuta, Certyfikowany Specjalista Terapii Uzależnień

 

Odbyłem dwuletnie szkolenie przygotowujące do prowadzenia psychoterapii indywidualnej, rodzinnej i grupowej w zakresie podejścia systemowego oraz ericksonowskiego. Szkolenie jest akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Obecnie jestem słuchaczem Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej przy Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, która jest specjalistycznym podyplomowym szkoleniem rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej.

Odbyłem dwuletnie szkolenie w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków w zakresie Specjalisty Terapii Uzależnień rekomendowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Jestem socjologiem – absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Mojej dysertacji doktorskiej: „(Re)socjalizacyjne ścieżki rekonstrukcji ról społecznych na przykładzie zdrowiejących alkoholików poznańskich grup Anonimowych Alkoholików”, Rada Naukowa Instytutu Socjologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu przyznała wyróżnienie.

Ponadto doktorat zakwalifikowany został do reprezentowania w konkursie organizowanym przez Prezesa Rady Ministrów na najlepszą pracę doktorską w 2013 roku.

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół psychologii i socjologii teoretycznej, a w szczególności psychospołecznej perspektywy psychoterapii, leczenia zaburzeń osobowości (osobowość z pogranicza – borderline) oraz problematyki uzależnień w kontekście psychodynamicznym

Jestem autorem kliku artykułów naukowych.

Moją pasją jest prowadzenie terapii grupowej.

Translate »