skip to Main Content
ARCUS Nowy Początek +48 602–735–764

Kiedy praca staje się uzależnieniem.

Praca jako codzienna czynność życiowa może przerodzić się w uzależnienie.Uzależnienie od pracy, często nazywane pracoholizmem, jest prawdziwym stanem zdrowia psychicznego. Jak każde inne uzależnienie, uzależnienie od pracy jest niezdolnością do zatrzymania tego zachowania. Często wynika to z kompulsywnej potrzeby osiągnięcia statusu i sukcesu lub uniknięcia stresu emocjonalnego. Uzależnienie od pracy często zależy od sukcesu w pracy. I jest powszechne u ludzi określanych jako perfekcjoniści.

Podobnie jak ktoś uzależniony od narkotyków, osoba uzależniona od pracy osiąga „wysoki” wynik. To prowadzi ich do powtarzania zachowania, które daje im tak wysoką wartość. Osoby uzależnione od pracy mogą nie być w stanie powstrzymać tego zachowania, pomimo negatywnych konsekwencji, jakie mogą mieć na jego życie osobiste lub zdrowie fizyczne lub psychiczne.

Praca rządzi moim życiem.

W kulturze, w której chwalona jest ciężka praca, a spodziewane jest nadgodziny, trudno jest rozpoznać uzależnienie od pracy. Osoby z uzależnieniem od pracy często usprawiedliwiają swoje zachowanie, wyjaśniając, dlaczego jest to dobre i może im pomóc osiągnąć sukces. Mogą po prostu wyglądać na oddanych swojej pracy lub sukcesu swoich projektów. Jednak ambicja i uzależnienie są zupełnie inne.

Osoba uzależniona od pracy może zaangażować się w kompulsywną pracę, aby uniknąć innych aspektów swojego życia, takich jak kłopotliwe problemy emocjonalne lub osobiste kryzysy. I podobnie jak inne nałogi, osoba może angażować się w zachowanie nieświadome negatywnych skutków, które powoduje uzależnienie.

Objawy uzależnienia od pracy obejmują:

  • długie godziny w biurze, nawet gdy nie są potrzebne
  • tracenie senu, by angażować się w projekty pracy lub kończyć zadania
  • obsesję na punkcie sukcesu związanego z pracą
  •  intensywnym lęku przed niepowodzeniem w pracy
  • bycie paranoikiem na temat wydajności związanej z pracą
  • pracować, aby poradzić sobie z poczuciem winy lub depresji

Do prawidłowego rozpoznania pracoholizmu konieczne jest przeprowadzenie szczegółowego wywiadu z osobą, u której się podejrzewa takie uzależnienie oraz, za zgodą tej osoby, z jej bliskimi. Osobami najbardziej kompetentnymi w rozpoznaniu uzależnienia są odpowiednio przeszkoleni certyfikowani specjaliści terapii lub psychoterapii uzależnień, których znajdziesz właśnie w naszym ośrodku. Podobnie jak w innych uzależnieniach, podstawową formą leczenia jest psychoterapia. W leczeniu uzależnienia od pracy ważne jest opracowanie i wprowadzanie w życie „planu równowagi” oraz harmonogramu kolejnych działań, z podziałem na poszczególne dni i tygodnie. Szczególnie ważne jest ustawienie wyraźnych granic między pracą a domem.

Kiedy praca przestaje być tylko pracą podejmij leczenie. Skontaktuj się z nami.