skip to Main Content
ARCUS Nowy Początek +48 602–735–764

LECZENIE UZALEŻNIEŃ POZNAŃ

Leczenie uzależnień Poznań – Ośrodek leczenia alkoholizmu

jest to proces terapeutyczny mający na celu doprowadzić do zaprzestania albo zmniejszenia przyjmowania substancji psychoaktywnych. Tym samym do powrotu do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.

Leczenie alkoholizmu Poznań

w przypadku uzależnienia od alkoholu zazwyczaj odbywa się w systemie stacjonarnym. Istnieje jednak możliwość leczenia uzależnień w systemie dziennym lub ambulatoryjnym. Zazwyczaj leczenie stacjonarne rozpoczyna się detoksykacją organizmu i ewentualnie leczeniem innych schorzeń, które towarzyszą uzależnieniom. Po odbyciu pełnego procesu terapeutycznego w warunkach stacjonarnych zaleca się pacjentom kontynuowanie leczenia w warunkach ambulatoryjnych. Zaleceniem terapii jest także uczestnictwo w spotkaniach AA (Anonimowi Alkoholicy). Leczenie uzależnień w warunkach stacjonarnych trwa zazwyczaj od 6 do 8 tygodni, natomiast w warunkach ambulatoryjnych od 12 do 24 miesięcy.

Uzależnienie jest problemem nie tylko dla samego doświadczającego ich człowieka, ale także dla jego rodziny i otoczenia. Postępujące uzależnienie przyczynia się do pogorszenia funkcjonowania psychospołecznego i utrudnia realizowanie zadań związanych z rolami społecznymi.

 

Uzależnienie od alkoholu to:

  • chorobą chroniczną (trwającą przez długi czas),
  • chorobą postępującą (konsekwencje rozwijają się wolno i długo),
  • potencjalnie śmiertelną.

Z uzależnieniem od alkoholu, ściśle wiąże się pojęcie Zespołu uzależnienia od alkoholu. Zespół uzależnienia od alkoholu (zgodnie z kryteriami zawartymi w 10 edycji Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób, Urazów i Przyczyn Zgonów ICD 10), definiuje się jako wystąpienie przynajmniej trzech z następujących objawów:

  1. Silne pragnienie lub odczuwanie przymusu picia („głód alkoholowy”).
  2. Upośledzenie zdolności kontrolowania zachowań związanych z piciem (upośledzenie zdolności powstrzymywania się od picia, trudności w zakończeniu picia, trudności w ograniczaniu ilości wypijanego alkoholu).
  3. Fizjologiczne objawy zespołu abstynencyjnego (objawy odstawienia długotrwale pitego alkoholu) w sytuacji ograniczenia lub przerywania picia (drżenie rąk/ciała, nadciśnienie tętnicze, nudności, wymioty, biegunka, bezsenność, niepokój, w skrajnej postaci majaczenie, przy jednoczesnym występowaniu drżenia) lub używanie alkoholu w celu uwolnienia się od objawów abstynencyjnych.
  4. Zmieniona (najczęściej zwiększona) tolerancja alkoholu, potrzeba spożywania większej ilości alkoholu dla osiągnięcia oczekiwanego efektu upojenia.
  5. Koncentracja życia wokół picia. Odbywa się kosztem zainteresowań, hobby i codziennych obowiązków.
  6. Uporczywe picie alkoholu, mimo występowania szkodliwych następstw i efektów picia (ból głowy w dniu następnym, zatrucie pokarmowe).