skip to Main Content
ARCUS Nowy Początek +48 602–735–764

Leczenie depresji i zaburzeń lękowych Poznań

Zaburzenia nerwicowe

Leczenie depresji i zaburzeń lękowych dość się różni. O zaburzeniach nerwicowych mówimy wtedy, gdy lęk staje się źródłem cierpienia i przeszkodą w normalnym funkcjonowaniu. W okresie dorosłego życia co trzeci Polak przynajmniej raz w życiu cierpi z powodu tych zaburzeń. Do tej kategorii zalicza się min.: fobie, lęk paniczny z agorafobią lub bez, uogólnione zaburzenie lękowe, zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne, zespół ostrego stresu, zespół stresu pourazowego .

Ośrodek Leczenia depresji i zaburzeń lękowych

Zaburzenia lękowe w postaci fobii.

Fobia jest uporczywym, ostrym, nieprzystosowawczym strachem, nieproporcjonalnym do rzeczywistego zagrożenia. Osoby zdają sobie z nieracjonalności własnych reakcji emocjonalnych czy zachowań ucieczkowych, ale i tak za wszelką cenę starają się uniknąć określonych przedmiotów i sytuacji. Do najbardziej rozpowszechnionych należą: zwierzęta i owady, siły przyrody, różne miejsca (windy, samoloty) oraz krew, zastrzyki i choroby. Fobie nie poddają się kontroli, mimo chęci uwolnienia się od strachu.

Fobia społeczna – osoby cierpiące na fobie społeczne boją się negatywnych ocen ze strony innych oraz bycia obserwowanym. Osoba odczuwa strach, że powie coś głupiego, zachowa się w sposób niedopuszczalny, okaże swoją słabość, czy też inne osoby źle go potraktują, zawstydzą, upokorzą. Prowadzi to do unikania sytuacji społecznych i innych ludzi, a w skrajnym nasileniu może doprowadzić do znacznej izolacji i braku jakichkolwiek kontaktów społecznych.

Lęk paniczny – jego podstawową cechą jest nieoczekiwane pojawienie się ataków paniki o nagłym początku, bardzo krótkim czasem osiągnięcia maksymalnego poziomu objawów oraz trwaniem najwyżej parę minut. Rozpoznanie lęku panicznego wymaga stwierdzenia w wywiadzie co najmniej dwukrotnego wystąpienia ataku paniki, przy braku jakiegokolwiek czynnika wyzwalającego oraz pojawienia się co najmniej czterech z poniższych doznań: spłycenie oddechu, zawroty głowy lub omdlenia, przyspieszone bicie serca, drżenie, dolegliwości żołądkowe lub mdłości, poczucie odrętwienia, uderzenia gorąca lub dreszcze, ból lub ucisk w klatce piersiowej, strach przed śmiercią lub utratą kontroli albo, że się oszaleje, a ponadto utrzymywanie się co najmniej przez miesiąc lęku przed ponownym wystąpieniem napadu. Wiele objawów paniki ma charakter somatyczny, często zdarza się, że nie są one właściwie rozpoznawane i bierze się je za atak serca.

Lęk uogólniony – bliżej nieokreślone, nasilone napięcie, martwienie się i ciągłe obawy dotyczące wydarzeń życiowych, bez wskazania konkretnej przyczyny zagrożenia.  By zdiagnozować to zaburzenie, osoba musi doświadczać co najmniej trzech spośród dodatkowych objawów: niemożność wypoczynku, łatwe męczenie się, trudności z koncentracją uwagi, drażliwość, zaburzenia snu, które utrudniają codzienne funkcjonowanie.

Bardzo ważne jest Leczenie depresji i zaburzeń lękowych, ale aby do tego doszło potrzebujemy dobrego rozpoznania. Skontaktuj się z nami, a my zrobimy co w naszej mocy aby udzielić najbardziej rzetelnych odpowiedzi.