skip to Main Content
ARCUS Nowy Początek +48 602–735–764

JAK WYGLĄDA POBYT W OŚRODKU LECZENIA DEPRESJI?

POBYT W OŚRODKU LECZENIA DEPRESJI

Depresja przybiera różne oblicza. Dotyczy to zarówno objawów, ich nasilenia, jak i skuteczności terapii. Pobyt w ośrodku leczenia depresji pozwala przede wszystkim na stałą kontrolę chorego jego farmakoterapii, jej skuteczności, objawów ubocznych, a co za tym idzie-szybką i odpowiednią jej modyfikację. Zapewnia to także stały kontakt z terapeutą. Chorzy w ośrodku leczenia depresji uczestniczą w psychoterapii grupowej i indywidualnej, treningach umiejętności społecznych, a także relaksacji. W ośrodku Arcus-Nowy Początek dzięki terapii, czyli pracy nad sobą, pacjenci rozwijają swoje zdolności do pełnego i ZDROWEGO życia.