Uzależnienie od alkoholu jest poważną chorobą, która nieleczona prowadzi do śmierci. Może ona dotknąć każdego, niezależnie od płci, wieku, środowiska i statusu społecznego.

Choroba alkoholowa jest chorobą chroniczną, nieleczona skraca życie nawet o kilkanaście lat oraz jest przyczyną wielu problemów somatycznych. Alkoholizm wpływa również na pogorszenie jakości życia. Pojawiają się problemy z kontrolą zachowania, a podczas okresów abstynencji może pojawić się lęk, negatywne emocje a nawet stany depresyjne. Pogłębiający się nieleczony alkoholizm prowadzi również do objawów neurologicznych – od kłopotów z pamięcią i koncentracją po urojenia i psychozy. Pogarszający się stan psychiczny i fizyczny pcha osobę uzależnioną do dalszego picia, w którym szuka chwilowego zapomnienia, Prowadzi to do dalszego wyniszczenia i ostatecznie – w przypadku niepodjęcia leczenia – do śmierci.

Alkoholizm jest chorobą chroniczną – osobą uzależnioną pozostaje się do końca życia. Terapia jest jedynym sposobem wyjścia z choroby – bez specjalistycznej pomocy trudno bowiem utrzymać abstynencję. Jest to spowodowane tym, że osoba chora bezpowrotnie utraciła kontrolę nad swoim zachowaniem związanym ze spożywaniem alkoholu.

Uzależnienie od alkoholu

Zalecenia dla zdrowiejących alkoholików
Trzeźwieniem nazywamy coś więcej niż samo zaprzestanie picia alkoholu.

„Człowiek trzeźwy ocenia każdą sytuację trzeźwo, to znaczy nie boi się „ na zapas”, słyszy tylko to, co ludzie naprawdę mówią, mówi tylko to, co naprawdę myśli, nie działa na szkodę sobie ani innym, akceptuje własną i cudzą omylność,ocenia siebie i innych sprawiedliwie, nie przesadza, nie demonizuje, nie działa nierozważnie itd. Człowiek trzeźwy myśli i postępuje realistycznie, bez urojeń, obsesji, z rozwagą i z rozmysłem; jest zdolny do przewidywania skutków swoich czynów, a w przypadku gdy spowoduje przykre dla siebie konsekwencje- nie próbuje od nich tchórzliwie uciec ani nie doszukuje się winy w innych. Człowiek trzeźwy jest prawdziwy, nie udaje nikogo, kim naprawdę nie jest. Ale trzeźwy – to nie znaczy chodzący ideał, zawsze szczęśliwy i radosny, ani też nie jest to beznamiętna kukła zaprogramowana wyłącznie na wykonanie obowiązków. Człowiek trzeźwy cierpi i cieszy się, odczuwa ból i przyjemność, popełnia błędy i odnosi sukcesy, doznaje krzywd i czasem krzywdzi innych. Rzecz nie w tym, CO robi, lecz JAK się do tego odnosi. Trzeźwy szanuje swój własny i społeczny system wartości, nie zaprzecza faktom, nie ucieka w zakłamanie, nie racjonalizuje by uzasadnić postępowanie, które wykracza poza ten system wartości.”

Ewa Wojdyło „Początek drogi”