Współuzależnienie

Współuzależnienie - przejawy i sposoby przezwyciężania

Współuzależnienie-czyli zespół cierpień i zaburzeń osób z rodziny i bliskich osoby uzależnionej. Bardzo często staje się tak, że gdy osoba uzależniona zaprzestaje pić symptomy współuzależnienia u bliskich NIE znikają, niekiedy stają się silniejsze.

SYMPTOMY WSPÓŁUZALEŻNIENIA:

-huśtawki emocjonalne, zamęt uczuciowy;

-poczucie niskiej wartości;

-zaspakajanie potrzeb drugiej osoby, utrudniający zaspakajanie własnych potrzeb,

-brak zaufania;

-lęk przed zmianami;

-trwanie w związku destrukcyjnym z osobą o zachwianej osobowości.