Współpraca

Współpracujemy z:

Gabinetami lekarskimi

Szpitalami

Innymi ośrodkami oferującymi pomoc ludziom uzależnionym

Oferujemy również w razie potrzeby konsultacje psychiatry lub innego lekarza