JESTEŚMY JEDNYM Z NIEWIELU LICENCJONOWANYCH OŚRODKÓW LECZENIA UZALEŻNIEŃ

pomagamyNa polskim rynku obok placówek publicznych, które świadczą usługi w ramach kontraktu z NFZ, działa wiele prywatnych stacjonarnych ośrodków odwykowych. Potwierdzeniem wiarygodności ośrodka zajmującego się detoksykacją oraz leczeniem uzależnień jest jego wpis do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą. Rejestracja dokonywana jest przez właściwy organ (Wojewoda). Placówki wpisane do Rejestru Podmiotów Leczniczych muszą spełniać wysokie standardy świadczonych usług leczniczych w obiektach do tego przystosowanych.Działalność ośrodków leczących uzależnienia  jest pod stałym nadzorem, co gwarantuje wysoką jakość.Placówek tego typu w Polsce jest niewiele, co wynika z wysokich wymagań jakie im się stawia.

Nasz ośrodek posiada status podmiotu leczniczego- więcej na http://www.licencjonowaneterapie.pl/