PAMIĘTAJ!

Im więcej spraw środek odurzający pomaga Ci załatwić, tym większe szanse na to, że pewnego dnia załatwi on również Ciebie. Możesz być sobą. Możesz być kimś zupełnie nowym i innym. Wszystko zależy od Ciebie…